Varstvo zasebnosti

Velja za uporabnike spletnih mest evo-magazin.si in 4kolesa.si. Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče navedeno spletno mesto. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s Politiko varstva zasebnosti.

Varstvo osebnih podatkov

V podjetju Avant Skupina, d. o. o. spoštujemo zasebnost in varnost osebnih podatkov. Zavezujemo se, da bomo osebne podatke uporabili izključno za namene, ki so navedeni v tem besedilu. Osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, pridobljenih na zgoraj navedenem spletnem mestu, je podjetje Avant Skupina, d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju: upravljavec).

2. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije

Podjetje Avant Skupina, d.o.o. ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodnim organizacijam, razen v primerih, ko nam posameznik to izrecno dovoli.

Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, ki jih uporabljajo spletne platforme Google Analytics, Gogle Ad Sense, Teads, Twitter, Facebook, Youtube, in Instagram.

3. Vrste osebnih podatkov, pravne podlage in nameni njihove obdelave

Podjetje Avant Skupina, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov, sklenjenih pogodb oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, zakonitih interesov, za katere si prizadevamo, ter za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas.

3.1 Obdelava na podlagi privolitve

Posameznik, čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, lahko poda privolitev v obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezen namen posebej.

Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej, na enostaven in lahko dostopen način.

3.1.1 Pošiljanje novic, obvestil, promocij ipd.

 • pošiljanje elektronskih obvestil o aktualnih nagradnih igrah in promocijskih akcijah podjetja Avant Skupina, d.o.o.;
 • elektronsko obveščanje o novostih in ponudbah podjetja Avant Skupina, d.o.o.;
 • pošiljanje elektronskih vabil na dogodke v organizaciji podjetja Avant Skupina, d.o.o.;
 • pošiljanje e-publikacij podjetja Avant Skupina, d.o.o.

Na podlagi privolitve za vsak namen posebej podjetje Avant Skupina, d.o.o. zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznika: ime, priimek, naslov elektronske pošte, ulica, hišna številka, poštna številka, mesto in telefonska številka.

3.1.2 Sodelovanje v nagradnih igrah

Posameznik s sodelovanjem v nagradni igri poda privolitev za obdelavo osebnih podatkov v namene izvedbe nagradne igre podjetju Avant Skupina, d.o.o., kar zajema tudi obveščanje nagrajencev nagradne igre.

Za izvedbo nagradne igre založniška hiša AM LJUBLJANA, d.o.o. zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, polni naslov, elektronska pošta, telefonska številka in datum rojstva. Pri nagrajencih nagradne igre pa še davčno številko v skladu s Splošnimi pogoji.

Na podlagi privoljenja posameznika se pridobljeni podatki posredujejo naročnikom ali organizatorjem nagradne igre.

3.2.1 Izvajanje naročniških razmerij

Podjetje Avant Skupina, d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjene pogodbe za namene izvajanja naročniškega razmerja.

Osebni podatki posameznikov, ki jih obdelujemo za namen izvajanja naročniških razmerij, so: ime, priimek, polni naslov, elektronska pošta, telefonska številka in davčna številka.

3.2.2 Dostava tiskanih edicij podjetja Avant Skupina, d.o.o. na naročnikov naslov

Za namen dostave tiskanih edicij podjetja Avant Skupina, d.o.o. na naročnikov naslov obdelujemo naslednje osebne podatke: ime, priimek, polni naslov.

3.3 Obdelava na podlagi zakonitih interesov

Podjetje Avant Skupina, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo. Osebne podatke na podlagi zakonitih interesov zbiramo za naslednje namene:

 • statistična analiza obiskanih spletnih mest podjetja Avant Skupina, d.o.o.;
 • zagotavljanje in izboljševanje naših storitev;
 • zagotavljanje in razvijanje inovativnih in prilagojenih storitev za naše stranke in uporabnike spletnih mest podjetja Avant Skupina, d.o.o.;
 • za zagotovitev varnosti naših storitev in spletnih mest, ter zaščito pred goljufijami, neželeno pošto, zlorabami itd.

Za navedene namene zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: IP naslov, statistični podatki o obisku spletnih mest podjetja Avant Skupina, d.o.o., podatki o številu klikov, čas klika, podatki o vhodnih in izhodnih spletnih mestih, podatki o vrsti odjemalca.

Osebni podatki, obdelani za zgoraj navedene namene, se ne povezujejo z osebnimi podatki določljivih posameznikov.

3.4 Obdelava na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca

Podjetje Avant Skupina, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca, za naslednje namene: vodenje računovodskih evidenc, fakturiranje, izterjava dolga, seznam nagrajencev.

Za navedene namene zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, davčna številka.

4. Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Avant Skupina, d.o.o. za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne fizične, tehnične, logične in organizacijske postopke in ukrepe, na podlagi sprejetih internih aktov in v skladu z dobrimi praksami s področja varovanja informacij oziroma prek pogodbenih partnerjev, in sicer tako, da se:

 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov;
 • varujejo prostori, strojna in programska oprema;
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

5. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se hranijo do 5 let od preklica posameznikove privolitve, samo če tako določa specialna zakonodaja ali v anonimizirani obliki.

Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko hranijo še 10 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank, v primeru izterjave neplačanih pogodbenih obveznosti pa 10 let po zaključku sodnega postopka.

Osebni podatki, zbrani na podlagi zakonitih interesov, se hranijo do uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo oziroma dokler obstaja namen, za katerega so bili prvotno zbrani.

6. Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik naslednje pravice:

6.1 Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.

6.2 Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

6.3 Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

6.4 Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

6.5 Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

6.6 Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov.

6.7 Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev vključno z oblikovanjem profilov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj pomembno vpliva.

6.8 Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

7. Način uveljavljanja pravic posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

To stori tako, da kadar koli pošlje zahtevek za uveljavljanje pravic, ki mu pripadajo, na elektronski naslov info@avant-skupina.si

8. Piškotki

Spletna mesta podjetja Avant Skupina, d.o.o. za svoje nemoteno delovanje uporabljajo t.i. piškotke (cookies). To so datoteke, ki se odlagajo na napravi uporabnika, s katero ta dostopa do spletnega portala. Z njimi se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je izbral na posameznem spletnem mestu.

Več o piškotkih in kako jih upravljati si lahko preberete na strani O piškotkih.

9. Spremembe in veljavnost

Podjetje Avant Skupina, d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe Politike varstva zasebnosti, o čemer bomo izdali ustrezno obvestilo.